Initiatorin erinnert an Fahnen

Offenburger Tageblatt 25.02.2014